Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N283Titel: "Fiskhus"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hemmansägare A. Norell  År: 1916

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Skule

Det finns ännu kvar lämningar efter s.k. fiskhus i en del bäckar här i socknen. För en 30 år sedan var flera sådana i bruk. Ett sådant hus var c:a 2 alnar i fyrkant, timrat och försett med lock och lås. Husets botten bestod av tätt ställda spjälar och låg ovan vattenytan vid vanligt vattenstånd. Från bäcken ovanför leddes vattnet genom en ränna in i huset. Fisken (foreller) som följde med vattnet kunde omöjligen slippa ut. Mycken fisk, som på detta sätt fångades, blev förstörd emedan man ej vittjade dem så i ordning, som man bort.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:II_1916. Uppteckningsnr: 283


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSVY

FASAD BYGGNAD

FRITID MÄNNISKOR ÄLV FISKE

Nyckel

Skolbok

Vävprov