Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2793

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Slutklåpen" (budkaveln)

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Långsele

"Slutklåpen" (budkaveln) i Långsele by. Den är av björk och bär årtalet 1889.

Genom att uttaga de båda pinnarna, som synas på långsidan, lossar man och uttar den tjocka bottnen, som nerifrån fyller större delen av lådan. Så lägger man in den skrivna kallelsen under lådans glaslock och sätter tillbaka bottnen. "Klåpen" är urholkad ur en enda bit. - Vidare har åldermannen hand om dagsverksbrädan och "låtterlåa" (lottarlådan).
Dagsverksbrädan, är en furubräda (ny), cirka en fot i fyrkant, som är försedd med hål för upphängning. Tvärs över brädan är uppklistrat ett papper med de 13 åbornas namn. På varje sida om namnet, uppåt och nedåt är det sex hål. De sex övre avse halva dagsverken, de undre hela dagsverken, och brädan användes för att hålla reda på dagsverken som utföres för byns hela räkning, såsom reparering av byvägen, i sågen, kvarnen o.s.v. För varje bonde är en träskruv som flyttas från hål till hål allt eftersom han utgör dagsverkena. Då t.ex. endast ett dagsverke erfordras för en sak, men många bönder stå i tur, kommer "låttarlåa" till användning. Det är en liten trälåda med skjutlock i vilken 13 träbitar (25x25x5 kbm.) förvaras. Det är lotterna. På varje lott står en bondes initialer. Lotterna åt dem, som står i tur att utgöra dagsverken, uttagas nu, läggas i en hatt och omskakas, varefter man drar en eller flera allt eftersom arbetet för tillfället kräver dagsverken. Användningen av "slutklåpen" är uråldrigt, men dagsverksbrädan och lottningen infördes i början av 1860-talet, då laga skiftet pågick i byn efter vad hemmansägaren Sven Olofsson upplyser.

Anm: Till denna uppteckning finns i pärmen en teckning på en s.k. "slutklåpa" för just Långsele by.

K.L.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2793


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BONDGÅRD BOSTADSHUS

KYRKA KYRKOTEXTIL

TIMMER ÄLV

Garnfärgprov

Matta

Akvarell