Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2905

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Ett lösöreköp 1858.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Österfanbyn

I Österfanby byskrin förvaras följande skriftliga handling avfattad av i föreg. uppgift omskrivne länsman Sidenblad:
Härmed göres veterligt att jag Abram Bylin, med min kära hustrus råd och samtycke, till Österfanby byamän försäljer all min åbyggnad, som är uppförd på deras ägor på den så kallade svinvallen, emot en öfverenskommen köpe summa af 24 Rdr Rmt och inbegripes uti detta köp ej allenast stuga som är redan uppförd, utan äfven de byggnads materialer, som äro till ämnade för uthusen, hvarvid anmärkes äfven att med stugan följer en säng, ett väggur och en grytskåp, hvilken egendom Österfanby byamän få genast tillträda, och betalas nu vid tillträdet 12 Rdr, som jag härmed qvitterar och 12 Rd betalas den 1:sta nästkommande october.
Härmed förklara vi oss Österfanby byamän vara nöjda, för lika andelar hvardera. Anundsjö och Österfanbyn den 30 Augusti 1858.
Namnunderskrifter
Vittnen. --------------- (Avskriven d.10/7 1918 Levi Johansson)


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2905


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HAV STENBROTT

FASADUTFORMNING SKOLA

KVARN KVARN

Tavla

Finbråka

Byxa