Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-S231Titel: Jättekast mot Graninge kyrka

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Gästgivare Per Eriksson  År: 1915

Socken/stad: Graninge  By/kvarter: Östergraninge

På Graningeverkens skog å Lövsta allmänning sör om sjön är en stor myr, som kallas Lögdbergsmyran. Mitt ute på den ligger en stor sten, som är åtminstone fem meter i fyrkant. Om denna sten går sedan gammalt följande sägen: Då första kyrkan i Graninge byggdes, bodde i Ratikberget, mitt sörom Graningesjön en jätte. Då kyrkan var färdig, ringde de i kyrkklockorna. Detta tyckte jätten inte om, och därför tog han denna stora sten och kastade mot kyrkan för att förstöra den, men den nådde inte fram.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:I_1915. Uppteckningsnr: 231


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA

RIVNINGSHUS STADSBEBYGGELSE

LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Gevär

Kommod

Tavla