Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-S2024

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då ryssarna väntades.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Torpare Esaias Ödberg  År: 1917

Socken/stad: Grundsunda  By/kvarter: Öden

Då ryssarna sista gången var på svenska sidan och härjade, fruktade också befolkningen här på trakterna besök. Man visste ungefär dagen, då fienderna skulle inträffa. Bönderna i Öden byggde sig en lada långt inne i Dalbäckslandet på den plats, som nu kallas Nyverke.Där är nu slåtterängar där, men på den tiden var det vilda björnlandet. I den ladan fraktade byborna alla sina dyrbarheter och en mängd husgeråd. Ännu längre in i marken "för fatan i våll" fällde de skogen och gjorde en stor inhägnad, där de hade sina kreatur. Både min farfar och min morfar var med om detta. Någon tid innan de väntade fienderna, flyttade de allesammans från byn till skogs utom fosterfar till min farmor, Ester Jonsson. Han stannade kvar hemma, ty han tyckte sig vara så gammal, att det inte gjorde så mycket, om han blev skjuten. För att ryssarna inte skulle bränna gårdarna, hade bönderna satt fram mat av alla slag däribland hela fläsksidor, högar av bröd och stora såar mjölk. Vid Norrfillingviken hade svenskarna gjort en förhuggning mellan havet och det tvärbranta berget ovanför landsvägen, och uppe på berget låg manskap i bakhåll, om ryssarna skulle komma, men dessa kom inte längre än till Långö bro norr om Umeå, ty den hade blivit bränd, så att de ej slapp över där. I densamma tiden måste farfar skicka iväg drängen med häst och kärra till Umeå i kronskjuts. De krigade då med ryssarna norr om Umeå. Men drängkanaljen tog hästen och rymde hem, och det gick bra för honom. Året efter fick farfar igen kärran också. -En min faster, som var född 1794 talade om allt detta för mig. Som barn såg jag tomtningen och en del timmer efter den där ladan inne i Nyverke, men nu är det nog så förändrat, att jag ej kan utvisa platsen.Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSKAPSVY ÄLV SKOG

BYGGNAD

BYGGNAD

Tapetprov

Gardin

Kultång