Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5178Titel: Några råd för vintern.

Upptecknare: J. Christiansson
Meddelare:   

Socken/stad: Själevad  By/kvarter: Hörnett

Ur "Helsovännen":

Röda frostknölar med klåda och hetta, gnides en eller två gånger om dagen med kamfersprit, eller om de ej tåla detta, penslas med salpetersyra en del, och kanelvatten tre delar, eller terpentin en del och kollodium 3 delar.
Händer som spricka sönder om vintern, bestrykes på aftonen med glycerin och skyddas under natten med tunna handskar.
Kalla fötter tvättas hvarje morgon, sedan de blifvit warma i sängen, med kallt vatten. Tages varma fotbad, skola de eftersköljas af tvättning med källkallt vatten.
Mot periodisk heshet tuggar man lakritz med bröstkarameller, eller dricker emservatten med kokt mjölk samt har varmt om halsen natt och dag, t. ex. liten silkesduk.
Stelhet och värk i halsen och axeln, tyder på reumatism, hvaremot kraftig ingnidning 5 minuter morgon och afton med en blandning af lika delar kamferbolmörtsolja plägar vara bra. Hjelper det icke, bör man taga massage.


J. Christiansson kommer från Hörnett

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5178


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SKOLA GRUNDSKOLA SKOLELEVER

ARKEOLOGI MUSEIVERKSAMHET BARN

KAPELL KYRKMÅLNING

Bläckhorn

Tavla

Medalj