Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-R2105

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En gammal visa

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Folkskolelärare J.F. Arnqvist  År: 1917

Socken/stad: Grundsunda  By/kvarter: Vallen

En gammal visa, sjunger av fru Vilhelmina Arnqvist Grundsunda vall, upptecknad av hennes man folkskoläraren J.F. Arnqvist. Hon har lärt visan av sin mor, som var från Nordmaling, och denna har i sin tur lärt den av sina föräldrar. Redan på dessas tid ansågs visan vara mycket gammal. Enligt uppgift inlade de gamla här och var i melodin, en hel del förslag och vibrationer, som ej i denna uppteckning kunnat medtagas, emedan de fallit i glömska. Sådana utsmyckningar, förr så vanliga, voro emellertid av ganska indivuell beskaffenhet och ändrades av samme sångare vid olika tillfällen. De voro mera att betrakta som sångarens egna uttrycksmedel för den stämning, som vid varje särskilt tillfälle behärskade honom, än såsom sammanhörande med den egentliga melodin.

"Hjärtats ljuva, sockersöta vän! Ack, förlåt fast jag mig dristig gör, att jag kärligt åter nu igen dig, min ros, besöka tör, ty mitt hjärta haver ingen ro. I mitt bröst kan ingen glädje bo, förrän jag dig råkar och med dig får språka, täckaste lilja.
Ingen kan mig skilja ifrån dig det jag kan tro, fasstän världen hotar falska tungor motar Gud dock hjälper. Ingen stjälper kull och blir ohulpen som på honom tror.
Därför söta vän, du var mig huld; dig jag älskar mer än guld.

Ingen större fröjd på jorden är än att ha en huld och trogen vän; men den största sorg, som jorden bär, är när som man mister den.
Det är svåra drycker, hjärtat slår och pickar, lusten försvinner, ögonen rinner och man blir blek och matt.
Den gör allt för illa, som två vänner skilja från varannan, som tillsammans hava tänkt att kärligt bygga hjonelag.
Över honom gjutes tårar ut; honom går ej väl till slut.


Noter till denna visa finnes i museets arkiv.Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRAVRÖSE FORNLÄMNING ARKEOLOGI

GRUNDSKOLA PENSIONÄRSHEM SKOLA

BÅT HAV

Fickur

Tavla

Golvur