Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T6

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det är en 15-16 år sedan. ……….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Daniel Öbergs  År: 1914

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Hartung

Det är en 15-16 år sedan. Vi hade två suggor, som grisade samtidigt, och de hade 16 smågrisar ilag. De var så krya och pigga och vackra, och vi var så glada åt dem. Men så var det ett "trasfolk" här i grannlaget. Han hette Petter Västberg och hon Engla och var från Ljustorp. De bodde ilag som gifta, men de var inte gifta. En gång kom Petter till gubben och ville, att han skulle "skriva på" en växel åt honom, men gubben gjorde det inte, för han, var så misskötsam, Västberg. Nästa dag kom Engla i ladugården våran och tittade på smågrisarna och skröt av dem, att de var så vackra, och så sa hon: "Dä blir mycket pengar för de här". - Sen var det förbi med grisarna. De drack mjölk alldeles ohejdat, men det gick bara rätt igenom dem. De blev så magra, att man nästan kunde se igenom dem. Detta pågick en 14 dagars tid. Så kom "sockenlappen" Edmark till hos och skulle skära grisarna, men jag ville, att vi skulle spara därmed en vecka till och förebar, att de var så små. Edmark gick. Då han nästa vecka kom tillbaka, hade vi bara tre kvar. De andra hade strukit med. Då Edmark fick se de här tre, sade han: "Ni skulle ha talat om det där, då jag var här sist, så skulle ni nog ha haft allesammans kvar". Sen så beskrev han, att det hade varit en kvinna in till grisarna för så och så länge sen. Så och så var hon klädd och så och så såg hon ut, och det stämde in alldeles precis på Engla. Nu lovade han ställa om så att två skulle leva, men den tredje var för hårt tagen. Det gick som han sade. - Engla hade "förgjort grisarna för oss. Då gubben nekade skriva på växeln, hade hon sagt till någon: "Å nog ska Öberg ha rätt för det där". - Då vi skulle slakta de där suggorna, var det nästan omöjligt få livet ur dem. Så pass mycket förmådde hon. Tänk, att folk kan åstadkomma så mycket ont bara med läsningar och stygga konster, för något slags gift hade Engla inte kunnat smyga åt grisarna.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 6


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS MAN KVINNA

FRIKYRKA

FÄBOD

Kaligrafi

Kanna

Tavla