Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T26

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: När skiftet försigått i slutet av 1850-talet. ………..

Upptecknare: Arvid Edblad
Meddelare:    År: 1963

Socken/stad: Alnö 

När skiftet försigått i slutet av 1850-talet och utflyttningarna från byn ägde rum, tog de efterhand slut med den öppna spisen i stugan. Istället insattes järnspisar. Deras eldlucka var rätt stor och häll hade de men de var ej detsamma som den öppna spisen. Talgljusen kommo därför till större användning. Järnspisarnas fraamgång berodde ej minst på att de med utflyttningen samfällda byar förenade nybyggandet tog hårt på skogen. Dels därför av vanlig sparsamhet måste man tillgodogöra sig det myckna ris som följde med all trädfällning. Järnspisen var särdeles lämplig. De fång ris som kastades in i den öppna spisen flammade och sprakade och ställde till ibland rök i hela stugan. Järnspisen var i detta fall mera bundet. I detsamma gav detta lätta bränsle mera värme. Ej underligt sålunda att järnspisarnas segertåg genom bygderna snart var fullständigt.
Det berättas att spiselelden var den första samlingspunkten för människorna i naturtillståndet. Så var spiseln här familjens fasta punkt, bandet kring dem alla, små som stora voro med med att åt var sitt håll var ej ännu uppfunnet.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 26


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MUSEUM HERRGÅRD INTERIÖR BOSTADSHUS

FRILUFTSMUSEUM BOSTADSHUS BONDGÅRD

HÄRBRE

Nättingstrut

Haklapp

Vävprov