Folkminnen

Uppteckning nummer NM-H63

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: STJÄRNGOSSAR vid sekelskiftet 1900

Upptecknare: Carl C:son Liljedahl
Meddelare:    År: 1949

Socken/stad: Njurunda  By/kvarter: Juniskär

Personer: Kung Herodes. Tre krigare, varav av en hövding. Stjärngossen. Tre vise män. Judas med pungen.

Herodes var klädd i vit skjorta med rött bälte och vidhängande svärd och krona av papper.

Stjärngossen hade även vit skjorta med rött bälte, samt bar stjärnan, som han vände rund med levande ljus i dess innandöme. Stjärnan av kulört papper på först förfärdigade modell av ribbor.

Hövdingen bar toppmössa, svärd och brynja samt vit skjorta. Krigsmännen hade vita skjortor med svart bälte och värja, samt mörka hattar.

Judas med pungen var klädd i trasor, sotad och med stav i handen, bärande sin penningpåse. Han inkallades först när order givits av krigsmännen.

Tre vise män. De äro klädda i långa, fotsida vita skjortor och toppmössor dekorerade med guldpapper, samt långa stavar i händerna. Även ett brett guldband om midjan.

Scenen med dialog: En av krigarna knackar på dörren och om man får stiga in marscherar man stramt och ställer upp i god ordning: Främst stjärngossen och bakom denna kung Herodes med en krigsman på var sin sida och med hövdingen bakom. Längst bakom står tre vise män i stram givakt.

Så klingar första sången: God afton här inne båd herre och fru
vi hälsar Eder alla, som skådar oss nu.

Från fjärran land vi kommit med möda och besvär
lov Gud i natten timma som alltid är oss när.

Andra sången: Och denna stjärna hon lyser så vida omkring,
hon lyser tre vise män till Betlehem.

Så framträder Herodes, framkallar hövdingen, som faller på knä vid Herodes fötter.

Herodes befaller: Gå genast ut till Betlehem och döda alla gossebarn under två års ålder. Om Du ej lyder denna min befallning skall mitt svärd klinga och Ditt huvud falla. Herodes lyfter sin värja mot hövdingens nacke under befallningen.

Hövdingen går ut och fullgör befallningen men återkommer inte.

Så kommer Judas in på befallning. Han dansar, hoppar och krumbuktar sig, håller fram påsen och samlar pengar och annat.

Sång: Så kommer Judas med sin pung uti näven, som ni ser så har han sällskapet även. Han får tigga och bära pungen för alla och om det kniper kommer ha med sin tralla: Tra,la,la,la,la,la,la,la,lej. Efter mel.: Petter Jönsson han såg i fädderneslandet o.sv.

Därefter sjunges: Haven tack, haven tack för den redliga skänk, eder skänk skall varda hos Gudi betänkt. Som himmelen är av stjärnor besatt så säga vi redeliga gossar God natt.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 63


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSBYGDSBEBYGGELSE INDUSTRIOMRÅDE

FLOTTNING VATTENDRAGVävprov

Skolplansch

Vävprov