Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S68

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Ryssarnas plundringar

Upptecknare: Knut Jonsson
Meddelare:    År: 1953

Socken/stad: Alnö 

Om ryssarnas plundringar berättar en gammal sägen ytterligare. Det var en fiskae från Bänkåsviken, som var ute på fiske då han fick se ryssflottan komma mot ön. Över nuvarande Raholmshemmanet var vatten eller sund liknande Spikarna. Fiskaren rodde genom detta sund och gömde sin båt i en vik strax norr om sundet och tog till att springa utmed stranden för att varna folk. Även vårdkasen tändes för att varna folk på öns andra sidor. Då fanns knappast annan bebyggelse på södra delen av ön än byn Myrnäs, som låg ovanför Myrnäs sågverk och skravsätt ovanför Karlsviks sågverk. Lervik torde även ha varit befolkat. Folk drog till skogsoch gömde sig. Men på kvällen kom korna och getterna fram till gårdarna som vanligt. Men då var byggnaderna redan brända och kreaturen stod husvilla och inga välkända lockrop hälsade dem från gårdsfolket. När ryssarna hörde kreaturens råmande återvände de från stranden och verkställde ett veritabelt blodbad på alla kritter. Man högg helt sonika huvudet av alla kor och getter och tog kropparna med sig ombord.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 68


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA

KYRKOTEXTIL KYRKA KYRKOINVENTARIE

FASADUTFORMNING BYGGNAD

Smörfat

Teckning

Taburett