Folkminnen

Uppteckning nummer NM-M79

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Svensk-Norsk präster

Upptecknare: John Gunnar Sörensén
Meddelare: John Gunnar Sörensén 

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Ankarsvik

Svensk-Norsk prästen
(Ej publicerad)
En Norsk ifrån Sverige man vet intet namnet,
men här han sig kallade Ola Näs.
I baptist kapellet däruppe vid landet
han sang och predika om vete bland gräs.

Ja Näs bör han heta, för näsvis det var han,
det alla nog veta, som hört hur hans tal,
ock häldre så bad han för flickor än "karan"
när han utav anden kom till Tunadal.

Men hur han än gallskrek, ock fria och frälsa,
han kände att marken här börja bli het,
sej såsom man ana, det någon oss hälsa,
från gumma och barn för den tid sen han smet.

Församlingens pastor som längre ej tålde,
att rycktet i ovisshet skulle få gå,
han skriver till Norge, profeten den bålde,
sen bliver avslöjad, som ni kan förstå.

Men detta han gjorde förutan beräkning
för "Norsk Näs", han hade ock vänner som då
sig gaddade-samman, gav pastorn en vräkning,
för det han för sanningen här kunde stå.

-2-

Men tror ni som höjd var sen de hade drivet
sin pastor i armod bekymmer och nöd,
nej brev anonyma om honom de skrivet
på det han ej mer skulle käna sitt bröd.

En tid nu därefter till platsen han vänder,
ock folket till avsked vill hålla en fest.
Jag blygs att omtala men hör vad som händer,
kapellet ej uppläts för objuden gäst.

Men hör uti sången nu tydligt kan finna,
hur kristna bevisa sin kärlek ibland,
ock huru som ulvar vill himmelen vinna
uti fårakläder som lyser så grann.

Syndiga Löjtnant, bland Norsk militären
strunta, om anden dig kallar på nytt,
de flickor du tjusat, de nu på dig svärer
ock all deras kärlek till dig haver flytt.

Ock nu om du sitter i fängelsets murar,
där nere i Danmark? ock tiden blir lång.
Så tänk på de trogna i Sveden du lurar
att sjunga och spela "Kinesernas sång".


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 79


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BONDGÅRD BOSTADSHUS UTHUS JORDBRUKSBEBYGGELSE LADUGÅRD

FRIKYRKA LJUSKRONA

VINTERBILD SJÖBOD

Skolplansch

Brödform

Form