Folkminnen

Uppteckning nummer NM-K159

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det var på den tiden, ……..

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Det var på den tiden, då de goda attmarsborna skulle bygga sig en kyrka. Det stötte emellertid på hinder, ty meningarna voro delade beträffande kyrkans plats. Till slut enades man så tillvida, att tvenne hästar skulle spännas för en med sten fylld drög, ett slags släde. Hästarna släppte från ett visst ställe och fingo gå efter behag. Meningen med detta var, att där hästarna stannade skulle kyrkan byggas. Vilket ock blev på dess nuvarande plats.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 159


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VEDTRAVE

HERRGÅRD BOSTADSHUS

KVINNA

Halskläde

Spel

Byxa