Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T162

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En för länge sedan bosatt man i Attmars socken...……….

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

En för länge sedan bosatt man i Attmars socken skulle även lära sig trolla av en trollgubbe. På en viss åplats skulle de träffas klockan tolv en midsommarnatt, och enligt gubbens föreskrift skulle mannen förhålle sig sig tyst, framför allt inte skratta. På den utsatta tiden kom mannen till den bestämda platsen, där han satte sig på en sten, medan han väntade på gubben. En bit högre upp i ån var fora belägen. När han efter en stund kastade sin blick uppåt ån, fick han se en för honom bekant gubbe som för många år sedan avlidit, komma åkade kana nedför forsen. Han avlöstes av en annan gubbe, som dock var i livet, och som mannen även kände. I motsats till den förre åkte denne skidor, vilket gick med en sådan fart att han hitom mannen förlorade balansen och huvudstupa ned i vattnet, som slog upp i höga kaskader. Vid denna syn brast mannen i skratt, och därmed var spektaklet slut. Gubben uppenbarade sig nu på platsen och tillkännagav, att han ej kunde lära mannen trolla, emedan han ej bestod "provet". Efter den natten blev han en aning verklig till förståndet och hade lätt för att skratta åt saker och ting.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 162


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS VINTERBILD

AUKTION FOLKSAMLING

JÄRNVÄGSSTATIONSHUS BIL

Pumphjärta

Tavla

Tapetprov