Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T182

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Trollfolk."

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Många av våra förfäder voro trollkunniga och utförde en massa oförklarliga saker. I en skogsby i Borgsjö bodde för många år sedan en trollgubbe, som en gång var borta, då ett par karlar kommo till hans hem. De hade i tre dagar sökt efter sina i skogen betande hästar utan att finna dem, och nu hade de kommit till gubben för att höra, om han kunde hjälpa dem. Emellertid skulle gubben ej komma hem förrän midnatt, och eftersom männen ej ville gå hem med oförrätat ärende, gingo de in i logen och lade sig att vila på en hötapp, medan de väntade på gubben. Men trötta som de voro efter dagens strapatser, somnade de snart och vaknade framåt morgonsidan vid, att någon stod intill logen och ropade på den onde. Det var ingen annan än den hemkomne gubben, som hört av sin gumma, att männen varit dit. Gumman visste nämligen ej om, att karlarna lågo i logen, utan trodde, att de återvänt hem för att återkomma nästa dag. Och för att ha saken klar till dess hade gubben vänt sig till sin läromästare. Efter en stund hörde männen, att den lede svarade gubben, och på dennes var hästarna voro, uppgav den onde en för karlarna välkänd plats. - Ja, jag såg ött dom, dä i mörra, ja, då, skrek gubben, som sett för djupt i glaset. Du ska inte skrika så högt, för dom, ut for gubben. - Dä orkar ja int, delgav den onde. För ja har nyss komme ifrån en förlossning i lönn. När gubben gått in, stego männen upp och gingo till den uppgivna platsen, där de funno sina hästar.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 182


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

KYRKA

HEMBYGDSGÅRD KVINNA MAN

Skrapa

Dampumps

Skrapa