Folkminnen

Uppteckning nummer NM-A185

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Även i skogarna voro tomtar, ……….

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Även i skogarna voro tomtar, som på olika sätt govo sig tillkänna. Så går en sägen om några män, vilka en vinter uppehöll sig på timmerkörning i en avlägsen skogstrakt inom Ljustorp. Eftersom vintern var kall det året och den ena kojväggen skilde stallet åt, hade de sågat upp en bit av väggen ifråga för att ge hästarna del av värmen från kojan. Emellertid hade karlarna ej tillbringat många nätter i kojan, förrän tomtar visade sin närvaro genom att fläta manen på två av hästarna. Då detta en morgon kom på tal, sade en av männen, att han för sin del ej trodde på tomtar och ännu mindre, att de hade med hästarnas man att skaffa. Men en natt kom männen på andra tankar, då han vaknade och hörde, att någon sysslade med hästarna i stallet. Han trodde i början att någon av karlarna var uppe och fodrade dem, men han övergav den tanken snart. Ty av allt att döma förstod han, att stallet tagits i besittning av andra. Han hörde nämligen ljudet från flera hästskrapor jämte skratt och viskningar. När han lyssnat en stund väckte han sin sängkamrat och frågade efter anledningen till oljudet. - Ja, ätter va ja hör, ä dä tomtar som håll på å rykte hästen. Men ätter va du sagt, skant dom ju finnas tell. I varje fall fånt du säge nå ått dem, enä dä skant vara nå bra, sade kamraten. Med dessa ord vände han sig på en andra sidan och somnade, men det dröjde länge, innan den andre somnade igen den natten. Sedan förnekade han ej tomtarnas existens.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 185


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FAMILJ MAN KVINNA FEST

LANDSBYGDSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE

FRITID SOMMARBILD MAN KVINNA

Ostform

Mössa

Syklove