Folkminnen

Uppteckning nummer NM-A188

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Att vittror även roade sig med dans, visar följande: ………..

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Att vittror även roade sig med dans, visar följande:
I en till Stöde hörande skogsby skulle en söndagskväll för många år sedan, bli en bal, som skulle gå av stapeln i en obebodd gård. Några minderåriga flickor, som voro förbjudna att bevista balen, smögo sig dit, innan balen börjat. Komma i närheten fingo de höra musik, vilket bådade om, att dansen var igång. När de tittade in genom ett fönster till balrummet, i ett hörn. Alla voro onaturligt små och till åren komna. Efter en stund tystnade musiken och alla försvunno inför flickornas ögon. De sprungo förskräckta hem, men eftersom de gått utan lov, vågade de ej omtala händelsen. Vilket blev långt efteråt.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 188


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FARTYG HAMN STUVARE

SÅGVERK SÅGINTERIÖR

BOSTADSHUS STADSBEBYGGELSE

Portal

Skopa

Vävprov