Folkminnen

Uppteckning nummer NM-A189

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Att vittror hade makt att driva sin vilja genom, ….

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Att vittror hade makt att driva sin vilja igenom, såg en bonde i Attmar, då han sent en kväll lade spåntak på en hölada, stående vid en bäck. Under sitt arbete blev han nämligen störd av vittror, som genom flera knackningar i taket påminde honom att sluta. Men eftersom han ville avsluta arbetet, höll han på, tills han på ett oförklarligt säyy kom ned på backen. Han hörde nu skratt från taket, men såg ingen. Sedan stod det inte länge på förrän han var hemma. Några fäbodstintor i en inom samma socken belägen fäbodvall roade sig med dans en kväll, då de även blevo störde av vittror, som genom en del knackningar i vägen upplyste dem att sluta. Utan att akta därpå fortsatte de sitt förhavande, tills en bräkande get visade sig i dörröppningen. Sedan kommo de fort i säng.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 189


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KAPELL

FRILUFTSMUSEUM VINTERBILD FRILUFTSMUSEUM

FRILUFTSMUSEUM KLOCKSTAPEL

Linborste

Lykta

Pung