Folkminnen

Uppteckning nummer NM-A192

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Mellan tvenne skogsbyar i Attmar …………

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

Mellan tvenne skogsbyar i Attmar ligger en numera nedlagd fäbodvall, i vars närhet en man hörde ett hundskall, då han en mörk höstkväll var på hemväg. Han lyste sig med en lykta, som emellertid slocknade, samtidigt som han hörde hundskallet. Han repade nu på en tändsticka, som även slocknade, och till råga på eländet tappade han tändstickan på marken. Trots att han en lång stund sökte efter asken, var det inte möjligt för honom att finna den. Eftersom han fann saken egendomlig, gick han dit dagen efter för att se, vart asken tagit vägen. Emellertid låg asken, där han på kvällen tappat den, och då förstod han, att hundskallet, som han hört, var från en vitterhund.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 192


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FISKEREDSKAP HAVSKUST

BOSTADSHUS PORTAL MAN

MAN FISKARE

Gjutform

Kopp