Folkminnen

Uppteckning nummer NM-M213

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Bot mot tandvärk

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Joh. Lindgren  År: 1937

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Sörfors bruk

Men inom smedernas egna led fanns det också karlar, som inte gått för tidigt ifrån mästaren. En dylik var smeden Björk, som var "bra nog trolsk". Han stod bl.a. för att bota tandvärk. Därvid tillgick sålunda.

Björk värmde ett bra grovt Järnstycke, och på det smidde han tills hammaren blev bra varm. Under tiden skulle den sjuke andäktigt stå och titta på smidningen. När gubben smitt hammarn riktigt varm, frågade han delinkventen: "Har du tandvärk?"-"Ja" svarades. "Nej! Det har du inte", ropade smeden, och med detsamma lade han den varma hammaren på käken på den sjuke. Dessa smidningar frågor och påläggningar upprepades tre gånger och vid tredje påläggningen var tandärken borta. - En del religösa voro rädda för trolldomen i detta, att de blevo bra och sprungo, ens innan hammarn var pålagd, säger min sagesman, Joh. Lindgren.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 213


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
KOLUGNAR VEDUPPLAG

STEN

Skolplansch

Spån

Handske, par