Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N216Titel: En flicka på fäbodvall inom Attmar socken i Medelpad, ……….

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglund
Meddelare:   

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Bergsjö

En flicka på en fäbodvall inom Attmar socken i Medelpad, stod i ett visst förhållande till den onde. Emellertid var hon havande och tänkte döda barnet, ty ingen visste om hennes belägenhet. I saken hade hon dock invigt en gammeljänta, som skulle vara henne behjälplig i dådet. När barnet blivit född, yrkade modern på dess avlivande, vilket gammeljäntan motsade. Barnet skulle enligt hennes beslut först tvättas och lindas, och sedan modern kysst barnet, skulle det få dö. Ty gammeljäntan var ej gammal förgäves, hon visste, att kysste bara modern barnet, så vaknade moderkärleken, och barnet fick leva. Och efter gammeljäntans beräkning gick det åckså. När så blivit beslutat, hörde båda en röst under bron säga:

"Jo, det har jag för att jag hjälpt dig ur alla plågorbesvärligheter- i sommar."


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 216


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HOTELL

KVINNA MAN

DOMKYRKA PARK

Skolplansch

Akvarell

Radioapparat