Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S221Titel: Förr i världen funnos jättar eller kämpar, ………

Upptecknare: E.A. Billström
Meddelare:    År: 1873

Socken/stad: Attmar 

Förr i världen funnos jättar eller kämpar, som bodde i bergen och visade sig fientliga mot kristendomen. Att de varit ofantligt stora och starka, kan man sluta av de ofantliga stenblock, som de slungat mot kyrkklockorna. De kunde nämligen ej lida ljudet av kyrkklockorna. Helt nära Attmars kyrka finns ännu en sådan sten, på vilken man till och med velat se märken efter jättens fingrar. En dylik sten, som numera är bortsprängd, stod i min barndom vid kanten av stora landsvägen i Bergåker i Selånger. Denna sten tillade man dessutom med en viss skalkaktighet egenskapen att vända sig, varje gång han hörde kyrkklockorna.

De jättar, som förrättat dessa och andra storverk, äro för länge sedan utdöda.


Uppteckningar om Medelpad i Norrlands nations landsmåls-och fornminnesförenings arkiv.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 221


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VY ÖVERSIKT

KYRKA

BONDGÅRD FRILUFTSMUSEUM BOSTADSHUS

Bricka

Skåp

Sax