Folkminnen

Uppteckning nummer NM-A223

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: I kolmarken trivdes även vittror, ……….

Upptecknare: Jonas Hj. Höglundh
Meddelare:   

Socken/stad: Attmar 

I kolmarken trivdes även vittror, där de voro kolaren till hjälp, såframt denne stod på god fot med dem. För att en mila skulle "gå" bra, fick den ej resas en väg eller stig. En i Attmar bosatt man, som en vinter arbetade med kolning, hade hjälp av vittrorna. Det gick så till, att de om natten väckte honom medelst knackningar på kojdörren, eller genom att ropa hans namn, då milan "slog" (kastade av sig stybbet). En natt när han låg och sov på britsen i kojan, blev han väckt av deras knackningar på kojdörren. Vid detta tillfälle hade han en man till hjälp, och eftersom denne innehade vakttjänsten och var ute, vände mannen sig på andra sidan och somnade. Men efter en stund väcktes han åter av knackningar och hörde att han nämndes vid namn. Han förstod nu, att något var på tok, varför han steg upp, tände sin lykta och gick ut. Han klev upp på milan och såg sin kamrat nedsjunken i den jäms med axlarna. Emellertid räddade han kamraten, som utom några obetydliga brännsår på benen var oskadad. Men hur det skulle ha gått, om inte vittrorna varit, är lätt att förstå.
För en annan kolare i samma socken gick det sämre. Av någon anledning hade han kommit i onåd med vittrorna, vilka ej voro sena att hämnas. De gjorde emellertid inte mer än lade ett halmstrå framför mannens fötter, och så snart han tog ett steg, snavade han i strået och föll. Till slut såg han sig ingen annan råd att än att gå hem, lämnade milan åt sitt öde. När han återkom med några karlar, var mila uppbrunnen.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 223


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGNAD

KAFÉ KAFÉ BOSTADSHUS LANDSBYGDSBEBYGGELSE

TORG

Snusburk

Fisknät

Ljusstake