Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2109Titel: En gengångare

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Torpare Erik Gustaf Svensson  År: 1917

Socken/stad: Grundsunda  By/kvarter: Flärke

Inspektor Schultz fru på Olovsfors hade dött och var begraven. Inte långt därefter kom det talet ut, att hon gick igen, och det torde nog vara sanning. Det var en brandvakt där på bruket, som hette Nätterkvist. Han skulle för varje timme mellan kl. 10 på kvällen och 5 på morgonen gå fram till grindan vid herrgården och ropa brandvaktropet. (T.ex. : "Klockan är tio slagen! Hör väktarens rop! Klockan är tio slagen!") En kväll, kl. 11 då han kom till grindan för att ropa, fick han se den döda frun stå på andra sidan grindan. Han frågade henne, varför hon måste gå så där och inte fick ro i sin grav. Hon svarade, att hon gömt en femkronerssedel bakom fönsterpanelen inne i förmaket, och nu ville hon, att N. skulle tala om detta för hennes man. Tidigt på morgonen gick N. in till inspektoren. Denne låg ännu och blev nästan förargad över att bli störd så tidigt, men då N. talade om, att han träffat frun, blev inspektoren blek som ett lik. Han steg genast upp och följde honom in i förmaket. De fann mycket riktigt pengarna på det uppgivna stället. Detta talade Nätterkvist själv om för mig, och jag tror alldeles säkert, att han talade sanning.Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN FISKE

TRÄVARUTILLVERKNING

GÄRDESGÅRD

Duk

Tapetprov

Medalj