Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N298

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då åkern är "modstulen", ………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Sven Norberg  År: 1910

Socken/stad: Attmar 

Då åkern är "modstulen", skall man sätta en vitlök i vart hörn av densamma, så förlorar den makten, som förstört den.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 298


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGI ARKEOLOGISKA FYND GRAVFÄLT GRAVHÖGLANTBRUKARE PLÖJNING MAN HÄST

Vävprov

Smörask

Glasögon