Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S318

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Skattsägner

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Engla Hermansson  År: 1910

Socken/stad: Attmar 

Skattgrävning

Där skolan här i Lucksta står, har det förr i tiden funnits en jättehög, men nu är den bortgrävt. En gång, då di var där och grävde efter "jordagods", kom en låghalt höna dragande med en halmlass. "Aj, aj" sade hönan, innan jag är i Uppland! "Å, da ser inte ut för att komma dit", inföll en av männen. I detsamma försvann synen, och de hittade förstås ingenting i högen. Man skall hålla sig alldeles tyst, då man gräver efter jordagods. I samma hög skall man sedan ha funnit en kopparkittel, som var full med silverpengar.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 318


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LOTTERIVINST HÄSTKÄRRA

BOSTADSHUS

KYRKA

Hatt

Vävprov

Tapetprov