Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S370

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Förr i världen var det gott om sik ……………

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

Förr i världen var det gott om sik i Havern, men haveröborna kunde icke sämjas om fisket utan lågo i ständig tvist och slagsmål med varandra. Prästen bad och hotade samt uppmanade dem att i sämja njuta av överflödet, men ingenting hjälpte. En dag hade det gått hetare till än vanligt, och ingen kom från det slagsmålet, utan att ögonen blödde. Vid söndagens gudstjänst uttalade prästen en kraftig förbannelse över siken, som åstadkom mycket ont inom församlingen, och förklarade, att från denna dag skulle siken i Havern vara lika rödögd som haveröborna voro efter uppgörelsen om fisket. Från den dagen avtog sikfisket i Havern, men i stället tilltog fångsten av den rödögda mörten, som knappast anses ätbar i det fiskrika Haverö.

Ur. S. A. Palén: Från Gamla Haverö. Sundsvall 1945, sid. 215.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 370


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FARTYG SÅGVERK INDUSTIROMRÅDE

MÄN HÄST

KYRKA KLOCKSTAPEL

Kornho

Brännvinsflaska

Fiol