Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S414Titel: Det berättas, att många hundra år sedan …………….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

Det berättas, att för många hundra år sedan besatte sig en man av främmande släkte i nuvarande Östavall, där han byggde sig en koja. Han levde av jakt och fiske och umgicks aldrig med någon människa. På sin dödsbädd omtalade han, att han en gång mördat en person, från vilken han rövat en stor skatt, som var gömd på så vis, att han vid nuvarande Byströmsbäcken i en växande björk hålkat ut ett lönnrum, i vilket han förvarade skatten. Mannen dog utan att lämna närmare besked om platsen, men skatten har aldrig återfunnits.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 414


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


Vy Flygfoto

FRILUFTSMUSEUM VÅRBILD HERRGÅRD BOSTADSHUS

JORDBRUKSBEBYGGELSE VINTERBILD BYBEBYGGELSE

Distanstub

Tavla

Dockunderklänning