Folkminnen

Uppteckning nummer NM-S417

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En bonda i Vassnäs var dagen före ……………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

En bonde i Vassnäs var dagen före midsommarafton ute i skogen för att söka sin häst, men kunde den dagen icke finna den, varför han fortsatte med sökandet även under midsommarafton. På Säterskogen finnes ett berg, som kallas Nipen, varest det finns gott bete, och där brukade hästarna vistas. Vassnäsmannen förmodade, att hästen möjligen kunde vara där, varför han uppsökte denna plats. Vid sina vandringar i berget fick han i en springa mellan tvenne klippblock se något, som glänste. Det syntes som långa istappar. Då mannen, som blev förvånad över att den tiden på sommaren finna is, närmare undersökte dessa ispilar, fann han, att de voro av renaste silver. Mannen bröt loss så mycket han orkade bära i den medförda matsäcksväskan, och när han lämnade stället, märkte han träden, där han gick fram, till dess han nådde känd väg. På så sätt skulle han med säkerhet återfinna platsen. Andra dagen kom mannen tillbaka för att hämta mera silver, men kunde omöjligen återfinna stället eller något av de märkta träden. Han fortsatte med sökandet under flera veckor men med negativt resultat. Då började han förstå, att det silvret tillhörde trollen, eller någon skatt, som ett rå rådde om, och därför endast kunde återfinnas en midsommarnatt. Mången midsommarnatt efteråt var såväl den mannen som ett flertal vassnäsbor ute och sökte skatten, men de kunde aldrig återfinna den. Den lycklige hästletaren blev efter sitt fynd en rik man och en käpp med krycka av silver har ända tills senare tid förvarats i Vassnäs och gått i arv inom släkten.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 417


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


PAPPERSINDUSTRI PAPPERSINDUSTRIBOSTADSINTERIÖR HERRGÅRD

Teckning

Glasögon

Ur