Folkminnen

Uppteckning nummer NM-M425

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Tjänstefolket är uteslutande ……………

Upptecknare: Pehr Johansson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Tjänstefolket är uteslutande i husböndernas bröd, samt huvudsakligen fästade vid jordbruket och ladugårdsskötseln. Ehuru de dryga avlöningarna vid bjälkhuggning och flottning haft den för jordbruk inverkan att snart sagt ingen dräng antager årstjänst, har dock erfarenheten visat, att de tjänade ofta vid årets slut haft mera i behåll än flertalet av dem, som begagna sig av ovannämnda tillfällen till förtjänster. Detta förhållanden är dessutom här liksom annorstädes till icke ringa tunga för den fattigare jordbrukare, helst som det till ovanlig höjd uppdrivet dagpenningar och tjänstefolkslönerna under de senare åren. För närvarande uppgives den förra 1 rdr (1.50 á 1.75) för ett karl- och 32 sk. för kvinnodagsverke under vintertiden, däri dock konsten inräknas.

F. s. Pehr Johansson saml. VIII. Husbönder o. Tjänstehjon

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 425


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KORNHÄSSJA

KAPELL KYRKOINTERIÖR

FISKE FISKARE MAN BÅT FISKEBÅT

Skolplansch

Huvudbonad

Skolplansch