Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N431

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Av sädesslagen är kornet huvudsädet, ………….

Upptecknare: Pehr Johansson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Av sädesslagen är kornet huvudsädet, därnäst potatis. Råg sås huvudsaklingen på svedjeland, till ringa kvantitet. Havre, som på den sumpiga jordmånen trives bättre än andra sädesslag, skulle vara det för orten mest passade sädesslaget, odlas obetydligt. Ärter hinna få en till mognad och äro därför föga begagnade. Lin odlas knappast till husbehov, likaså humla och fruktan för klimatets stränghet hava kålrötter icke odlats.

Avkastningen är mycket olika: när en bonde i Nybo 1852 på 6 mål erhöll 712 snesor, varav tröskades ungefär 10 tunnor, fick en i Säter på 6 3/4 mål 290 snesor, varav tröskades omkring 25 tunnor. Vid den 1843 av kronofogde och nämnd hållna, undersökning om prästlandets ankastning, uppgavs att råg och potatis under det föregående givit 10:de kornet och korn 7:de. Men utom det, att 1842 var ett för orten ganska gott år, så prästbordet mycket väl skött i förhållande till hemmanen.


F. s. Pehr Johansson saml.VI. Jordbruket.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 431


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN SAME LÄRARE

BORDSUR

STADSBEBYGGELSE

Vante

Skolplansch

Klocknyckel