Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T437

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Per Grund hade genom sin trollkunnighet ………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

Per Grund hade genom sin trollkunnighet råkat i tvist med komminister Carlesson och dennes son Martin, som också ämnade bliva präst och var sin fader behjälplig i ämbetet. Grund ådömdes bland annat att stå kyrkostraff ett flertal gånger. Per Grund blev däröver så förtörnad, att han beslöt att hämnas, och enligt allmän tro vad det Grund, som med ett trollskott gjorde Martin målös från den dagen, han skulle prästvigas. För att kunna utföra en sådan gärimg måste man enligt finsk tro först göra en bild av den person, som man ämnar sända trollskottet. Denne bild döper man enligt dopritualen i en källa med utlopp i norr. I detta fall ämnade Per Grund skjuta den blivande prästen ett död skott, men kulan träffade icke hjärtat, som beräknad var, utan halsen, varigenom röstorganen skadades. Källan, där dådet utfördes, utpekas ännu. Men enbart med denna hämnd var Per Grund icke belåten. Tre år å rad, samma dag varje år, uppstod eldsvåda i prästgården, första året nedbrann en pastorn tillhörig större kvarn, andra året ladugården och tredje året prästgården, varvid prästen innebrändes. Vid den senare branden förstördes också Borgsjö kyrkoarkiv.

Denna Uppteckning har två socken namn Haverö sn. + Borgsjö sn.

(Källor: Gothe: Hasselafinnarna. Gothe: Otryckta anteckningar)

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 437


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS

TÄTORTSBEBYGGELSE KYRKA

BAKNING UGN BAKREDSKAP KVINNA

Teckning

Bytta

Fönsterputsmedel