Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N438

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En stor del av sommaren ……….

Upptecknare: Pehr Johansson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

En stor del av sommaren åtgår för lantmännen i dessa byggder i och för anskaffande av foder åt kreaturen. Med sin veckokost på ryggen driver man den ena dagen efter den andra omkring i skogarna utan att se hemmanet från den ena söndagen till den andra, och detta fortfar så länge marken är bar. Det kan visst vara, som det heter, kusligt att tillbringa de regniga och stormiga höstnätterna vid "neringen" eller "Slåtterbon". Nering kallas den eld vid vilken kyliga höstnätter tillbringas. Den tillagas av tvänne på varandra lagda furuklabbar av vilka den övre antändes meddelst eldens instickande mellan båda klabbarna. En sådan eld brinner mycket jämt hela natten, utan att behöva vidare ans och sprider värme ett gott stycke ifrån sig, därigenom att elden upphöjdes över marken genom den nedre stocken, vilken ock endast till mindre del förtäres av elden.

Slåttesboden består av väggar och sluttande tak gjorda av halm eller granris. Framför öppningen tändes en "neing" som sprider god värme i boden och under den varma tiden avhåller myggen från att ofreda den inuti varende slåttermannen.


F.s. Pehr Johansson saml. VI. Jordbruket.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 438


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN FISKE

FARTYG HAMN

INFORMATIONSTAVLA BIL

Tavla

Vante, par

Akvarell