Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N439Titel: Åkerbruksredskap

Upptecknare: Pehr Johansson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

Dessa bestå av plog, harv, vält al, kloharv och slodd. Plöjningen verkställes nämligen allmänneligen med hästar. Vid detta tillfälle kan jag icke underlåta att erinnra om en åkerharv, som Sigurd Nyberg visade mig såsom ett bevis på Haveröbondens insikt, i att reda och plöja sin åker. Den är sammansatt av trenne vid varandra så fästade delar, att den ene utan hinder av den andres tryckning kan höja sig. Denna inrättning ger vid heden, att harven skall med lätthet överfara alla hinder såsom stenar, hårdhet i jorden o.s.v. Detta kan man kalla som ordspråket säger, att fara över med släthyveln.

F.s. Pehr Johansson saml. VI. Jordbruket.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 439


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGE

ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG GRAVANLÄGGNING ÅKERMARK

STIGPORT KYRKA

Skrapa

Teckning

Tuschlavyr