Folkminnen

Uppteckning nummer NM-M444Titel: Den 25.5.1823. Ordföranden sade sig …………….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

Den 25.5.1823. Ordföranden sade sig storligen befara, att efterlevanden av förordningen om försäljning av brännvin icke efterleves inom kommunen. Han hemställde därför om att sockenmännen ville bemöda sig om att hämna den oseden att på måndagar och andra dagar, som voro bestämda till arbete, sysslolös draga omkring, supa och leva oordenligt. Socknemännen förklarade sig villiga att medverka till hämmande av denna osed samt utsatte ett vite av 32 skilling banko för den, som hädanefter utövade denna osed. Samma vite utsattes för den som kvarstannar på Vallen onödigt länge efter gudstjänsten slut på sön- och helgdagar. Sexmännen ålades att indriva böterna, och därest de visade försummelse häri, skulle de böta i riksd.16 skilling.

Ordföranden sade sig också befara, att lönnkrogar förekommo inom socknen, uppmanade alla att bidraga till utrotande av synda- och avgudanästen.


Ur Nordiska museets arkiv. Bok/Häfte:-. Uppteckningsnr: 444


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ELDSTAD

BONDGÅRD BOSTADSHUS LOGE JORDBRUKSBEBYGGELSE

STADSVY

Garn

Schal

Skrin