Folkminnen

Uppteckning nummer NM-M449

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Den 1.6.1828 väckte ordföranden förslag …………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

Den 1.6.1828 väckte ordföranden förslag om att lånet av kyrkans brudkronan, åtta skilling banco, skulle höjas betydligt, men samtliga socknemän ansågo, att någon höjning icke borde ske, när alla brudpar på deras högtidsdag alltid gåvo ett större eller mindre bellop till kyrkan, varför sockemännen ansågo sig böra befrias från ytterligare utgifter.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 449


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BÅT

LANDSKAPSVY

BARRSKOG ÄLV

Vävprov

Yxa?

Ostform