Folkminnen

Uppteckning nummer NM-N559

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Den 14.11.1821 beslöt sockenstämman, ………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. A. Palén 

Socken/stad: Haverö 

Den 14.11.1821 beslöt sockenstämman, att den som jagar älgdjur i januari-mars, skulle böta 50 riksd. Lika stora böter utgå för den som under samma tid vistades i skogen med hund, bössa och skidor. Den som fått vetskap om sådan jakt icke kungör det, böte 33 riksd. 16 sk. Banco. Den som försöker hindra rannsakan, som kan utföras av bofast man med ett vittne, skulle böta 50 riksd. för alla de djur, som bevisligen äro fällda på trakten. Då jakten skedde sommartid, bestämdes böterna till 33 riksd. 16 sk. för hemmansägare men 50 riksd. för utavidskarlar, soldater och drängar. Dessutom böter enligt lag.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 559


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKOINVENTARIE HELGONSKULPTUR KYRKA

HÄLLRISTNINGAR ARKEOLOGIPälshandske, par

Soppterrin

Blus