Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M160b

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Uppå källarbacken"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Martin Nilsson  År: 1916

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Edånger

Uppställning som föregående.
En eller två gossar går in i ringen, man dansar och sjunger:

"Uppå källarbacken; där så haver jag min bästa vän, repris härifrån. Munter är hon, glad är hon, helst när hon får valsa; "- Gossen tar en flicka till dig, alla i ringen ta ihop par om par valsar och sjunger:

"Kom flicka, kom sköna, kom med mig och vals:,: Och dig så vill jag giva en gyllene krans":,: - Så föreställer det att flickan svarar:-

"Den gyllene kransen den törs jag ej ta:,: förrän jag får fråga min mor och min far; - Gossen svarar:

"Fråga din mamma så mycket du vill, och fråga din pappa så mycket du vill. "Ditt hjärta och kärlek det hörer mig till:

Nu har vi blivit gifta, det kan vi väl se:,: och lever vi till året, visst bliver vi tre, och lever vi till året, visst bliver vi tre.

Nog går det an leva, när vi är blott två; men värre blir det, när vaggan skall gå:,:

Vad är det för klagan, vad är det för låt:,: när två goda vänner skall skiljas åt:,:"

Flickorna stanna inne i ringen och leken fortsätter med nödig textförändring.

Anm. till nr 155 - 170.

För en 25 å 30 år sedan övades dessa lekar jämte en mängd andra mycket flitigt i Edångers by och även i andra byar i socknen. Sägesmannen har glömt åtskilliga av dessa lekar och upptåg, men många flera än de har upptagna har han meddelat. Som dessa emellertid varit fullkomligt lika med dem, som nu allmänt förekomma och hållas vid liv bl.a. genom folkhögskolorna, hava de ej här medtagits. Enl. medd. och många andras uppgift lekte man dessa lekar och bedrev dessa upptåg nästan varenda kväll under vinter vid ovan fixerade tidpunkt. De var "rockstugornas" sista tio. (Angående dessa se mina ant. för år 1915!) Men nu var det icke längre att byns vuxna befolkning som samlades utan mest flickorna. Männen hade i skogarna fått en annan och bättre lönande sysselsättning och även om de ej för tillfället voro i dylikt arbete, så hade den allmänna välmågan så tilltagit, att de ej längre behövde sysssla med linspånadens mera kvinnliga sysselsättning. Då männens speciellt de yngres utegöra var slut för dagen, och de vilat sig något, gingo de till den gård i byn, där flickorna för tillfället voro församlade. Då lyftades spinnrockarna undan och de förut beskrivna gamla lekarna lektes med liv och lust tills det var tio gå hem och söka vilan. De, som voro med om detta ungdomsliv, skildra det med hänföresle och saknad. De hade så innerligt roligt utan några vidlyftiga arrangemang och alldeles kostnadsfritt både vad tid och penningar beträffade. Inga försökte överflygta den andre varken i fråga om släder eller fina fasoner. Envar sjöng ogenerad efter sin nätt och dansade i de skor han hade. "Vi lekte som barn och var goda vänner allihopa", säger en av dessa nu 50 åriga gubbar i det gamla "Jang" och alla hans jämnåringar instämma däri. Angående byns nuvarande unga släkte har uppteckna ren intet ont att säga. De se nyktra och städade ut, men det är svårt kunnan föreställa sig, att de äro söner och döttrar av dem som av hjärtans lust trådde de gamla folklekarna så att golvet gungade och fönstren skallrade och lyfte de gamla stugornas tak med sin taktfasta, klämmiga sång och sitt muntra skratt. Kanhända är det ett stort stycke av sanningen, då deras fäder och mödrar karaktärisera dem som "alldeles för fina att kunna ha roligt och vara glada".

Edånger midsommardagen 1916
Levi Johansson.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:I_1916. Uppteckningsnr: 160


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSGATA BOSTADSHUS VINTERBILD

JORDBRUKSBEBYGGELSE BOSTADSHUS JORDBRUKSBEBYGGELSE BONDGÅRD

KYRKA PRÄSTGÅRD FJÄLL BOSTADSHUS JORDBRUK

Tavla

Tavla

Kultång