Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA30676

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då barnen fällt sina tänder…..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Karin Hellbom  År: 1912

Socken/stad: Njurunda  By/kvarter: Ängom

Då barnen fällt sina tänder ha de brukat släppa med dessa i Sprundet ("Sprundet" var en liten lucka på stugugolvet, genom vilken man sopade ned smutsvattnet, då man skurade. Där man hade en smula blick och sinne för det snygga och sunda, hade man en ränna som ledde från sprundet, genom stenfoten och ut på backen. Mycket vanligt var, att smutsvattnet helt enkelt leddes under golvet, där under årets lopp väldiga massor smuts hoppades och förpestade luften i stugan. Än i dag, ehuru mycket sällan, kan man i en del norrlänska stugor få se ovan beskrivna andordning.) på golvet och säga: Mus, mus ge mej en guldtand istället för en bentand.

Nordiska museet. Hammarstedtska arkivet. Barnavård II. Tänder.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA30676


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

KYRKA KYRKOTEXTIL SKRUDMålarbok

Mössa

Tavla