Folkminnen

Uppteckning nummer NM-AHA011

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En finne, Östman….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Per Olof Bergsten  År: 1912

Socken/stad: Njurunda  By/kvarter: Juni

En finne, Östman, talade om för mej mig, att han en gång, då han gick med en seglare och hade nattvakten på däck, fick han se en liten gubbe stå längst fram i fören och spana utåt havet. Han stod och betraktade uppenbarelsen en god stund, ända tills den försvann. Fastän han inte skulle ha lov däritill, gick han och väckte kapten. Denne steg genast upp och gav order, att all segel skulle bärgas. Inte förr var detta gjort, innan en häftig orkanby kom strykandes. Om de ej blivit varskodda i tid, hade de ofelbart gått i kvar.

Nordiska museet. Hammarstedtska arkivet. Fiske och sjöfart. Sjöfart.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA11


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


PORTRÄTT KVINNA

STADSBEBYGGELSE JÄRNVÄGSSTATIONSHUS

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG

Tapetprov

Glassmaskin

Rya