Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA15933

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Fämat" har tillagats av salt, malt och "sävmjöl" …

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Isak Backlund  År: 1914

Socken/stad: Tynderö  By/kvarter: Svedje

"Fämat" har tillagats av salt, malt och "sävmjöl" jämte en del apoteksvaror såsom niomannakraft, dyvelsträck, vitlök, bävergäll, hjortronsolja o.s.v. Man skall ha givit kreaturen denna "fämat" vid lösningen på våren, för att de inte skall ha behövt gå och tråna, ifall grannarnas kreatur fått dylik kur.

Anmärkning: "Sävmjöl" är det mjöl som sopas av brödkakan, då den tages ut ur ugnen. I en del medelpadssocknar, t.ex. Haverö, kallas det "änemjöl". Sagesmannen har här - helt säkert med full avsikt - lämnat en förklaring angående fämatens användning, som, ehuru riktig i vissa fall, helt och hållet förbigår det egentliga och allmännast förekommande motivet eller motiven. - "Fämaten" har, såsom andra meddelare och uppgivit, ansetts besitta någon sorts magisk förmåga att skydda kreaturen, dels mot onda andemakter och dels mot elaka grannars konster. Angående detta hänvisas till övriga anteckningar angående denna sak, som finnas i Nord. Museets arkiv.

Men det är och alldeles säkert, att avundsamma personer trott sig i "fämaten" ha ett medel att tillfoga grannarna skada genom att hos deras kreatur väcka den trånad, sagesmannen här ovan nämner. Denna åsikt saknar nog icke heller så helt och hållet grund.


Ur Hammarstedtska arkivet. I vall.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA15933


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HAMN STADSVY

FRIKYRKA

BERG VÄG

Tapetprov

Vävprov

Skulptur