Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA30483

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då jag var en 15 å 16 år gillrade jag fågel i stockar……………….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Isak Backlund  År: 1914

Socken/stad: Tynderö  By/kvarter: Svedje

Då jag var en 15 å 16 år gillrade jag fågel i stockar. Nu inträffade ej sällan, att de stal fågel ur mina giller. En lappgumma, som för tillfället var hos oss fick höra detta, bad mina föräldrar, att hon skulle få lära mig "förvara" gillren. Det fick hon löfte till, men hon skulle ha en 12-skilling, innan hon lärde ut konsten eljest skulle den ej göra nytta åt mig.

Jo, jag skulle i en nål ta en dubbeltråd på jämt en aln. Sen skulle jag träda denna tråd med nålen tre gånger runt ett lik motsols inom svepningen - börja och sluta vid huvudet och gå i kroppens längdriktning. Slutligen skulle jag lägga en slant under likets huvud ("betala åt den döde"). - Då jag nu satt ut mina giller, skulle jag gå med denna nål och tråd tre gånger runt gillret motsols. Kom så någon för att stjäla ur gillret, skulle han slippa ut ur denna krets. - Jag tror säkert, att medlet kunde hjälpa, men jag har ej haft mod lägga mig till med det.

Anmärkning: Innan jag fick lära föregående, måste jag giva gubben tio öre. Han uppställde själv det villkoret. Vilken mening han hade med detta är svårt avgöra. Man skulle dock kunna tänka sig en förklaring. - Gubben i fråga anses allmänt syssla med förvetna konster, vilket ock är troligt. Måhända har han, trots sitt bedyrande, verkligen lagt sig till med ovan beskrivna medel men önskar nu på gamla dagar göra sig av med konsten och därmed ansvaret. - En sådan åsikt har varit rätt gängse bland befolkningen åtminstone i dessa trakter. - När man nu kräver och tar betalning för utövandet eller bortlärandet av en hemlig konst, går man själv förlustig kraften att vidare begagna den - detta i full överensstämmelse med folkföreställningen. - De slutsatser, jag här dragit, få dock ej utan vidare anses riktiga. Ett är emellertid säkert; gubben krävde ej betalning bara för ro skull och ännu mindre på grund av snikenhet efter slanten. Han hade helt säkert någon "men" med det.


Ur Hammarstedtska arkivet. Jakt och skallgång. Jakt.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA30483


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGNAD

GRAVANLÄGGNING RITNING ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

BYGDEGÅRD INTERIÖR

Kastblock

Skolplansch

Strumpeband