Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA0315

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En pojke hade på ett ställe kommit bort…

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Lisa Stina Sandström  År: 1908

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Nordleringen

En pojke hade på ett ställe kommit bort. De sökte honom mycket men fann honom ej. Hans mor skaffade sig då en orm, som hade en vit ring omkring halsen. Sådana ormar kallas kungsormar, och man har trott att man skall bli vis, om man kokar en sådan och dricker spadet. Gumman satte på ormen att koka. Så gick hon ut, men först förmanade hon dottern att ej smaka av spadet. Hon var emellertid nyfiken, doppde fingret i spadet och slickade av det. Då modern kom in, sade hon: "Mamma, nu vet jag att skällkon snart kommer med en svart- och vitrosig oxkalv". "Gud tröste mig!" utropade modern. "Nu har du tagit bort vidsomen för mig". Den räckte ej på mer än en. Pojken fann de emellertid igen. Han hade drunknat i en lergrop bak stugan.

Ur Hammarstedtska arkivet. Orm II. Vitorm.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA315


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SLÄDE

UTHUS

AKVARELL MUSEIFÖREMÅL

Förkläde

Blybandsvinna

Tavla