Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA30015

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då jag gick i konfirmationsskolan….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: C.J. Eriksson  År: 1908

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Finsta

Då jag gick i konfirmationsskolan, var jag hos Jon Jonsson i Finsta. Han var trollkarl. Skulle jag så vara hos honom över sommaren till ersättning för, att han fått mig vintern. Matmor höll mycket till i prästgården. En morgon rodde vi henne över, och på kvällen skulle jag och sängkamraten fara emot henne med båt. Vi sköt ut rätta båten men kände, att det likasom hakade fast i något utanför bakstammen. Måste vi så se efter, vad det var. Då var det en repstump fäst på stamknoppen. Den var bara ett par alnar lång och på ändan av den satt liket av en karl. Det var det allra klaraste månsken och alldeles lugnt, så att vi inte kunde ta fel. Vi blev förstås rädda och sprang vår väg och sökte oss en annan båt och for över till Fränsta. Men det vill jag säga, att nog blev det ganska kallt efter ryggen på mig, då jag började sansa mig. Jag var ju bara 16 år, d.v.s. att det är 42 år sedan dess.

Vi misstänkte strax, att det där skulle vara liket efter "Bim-Sven", en som var bördig från Helsingland. Han drev i liket så pass mycket trolldom, prästen fann sig föranlåten ta honom i upptuktelse. Trollkarlarna skulle ha kropparna av dylika och dels äta själva för att få trolldomskraft och dels använda i sina trollmedel. Sven hade blivit begraven för några dagar sedan, och det ryktet kom ut, att han blivit bortstulen ur graven. Att jag ej gissat fel, kom jag framdeles till klarhet om. På den tiden, då vi såg liket, var det sed och bruk att självspillningar och trollkarlar begravdes bakom kyrkan. Långt sedan man gått från denna plägsed, var jag med och begrav ett vanligt lik på den gamla självspillningsplatsen. Fick vi så upp en hop ben och kistlämningar. Säger jag så till de kringstående: "Det är konstigt, att här finns några dödben". (Jag tänkte därvid på att de gammalt stulo bort liken). Bland de församlade var också Erik Johan Jonsson i Finsta, (han dog för blott några år tillbaka). "Joo", säger han, "här har ju begravits några trollgubbar och självspillningar". Svarade jag så: "Joo, Bim-Sven begrovs också här, men inte finns hans ben kvar här nu". "Huru kan du säga det!" utropade Jonsson och brusade opp. - "Jo, han åkte i släptåg efter en båt över sjön ett par dagar efteråt". - "Ja, ja du har rätt", svarade Jonsson förvirrad, "han åkte första natten till Lovriset (en risbacke i rågången mellan byarna Finsta och Viken nere vid sjön), och andra natten åkte han till Horneberget". Då han sagt detta, syntes han bli skamsen. Han hade varit med själv och råkade nu förråda sig, genom att det kom så hastigt på. Han talade aldrig mer om den saken.


Ur Hammarstedtska arkivet. Botmedel II. Likdelar.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA30015


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FÖNSTER BYGGNAD

STADSBEBYGGELSE

FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

Teckning

Teckning

Urna