Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA0209

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Här i Vattjom, säger sägnen………………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Jakob Mikaelsson  År: 1910

Socken/stad: Tuna  By/kvarter: Rude

Här i Vattjom, säger sägnen, bodde gammalt en jätte, som hette Starkotter. Han levde av fisk, som han med blotta händerna hämtade upp ur Ljungan, stående med en fot på vardera stranden. I Balbo i Borgsjö hade han en god vän i jätten Bal. Denne levde av jakt. Då Starkotter blev trött på fiskdieten, steg han upp på Klevberget på södra sidan älven ropade till Bal och bad om litet kött. Denne tog då en älg under vardera armen och gick ned till Vattjom. Då Bal blev trött på att äta kött, ropade han till Starkotter och bad om fisk, och då tog han en tunna lax under var arm och gick upp till Balbo. Starkotter blev ihjälslagen av åskan. Han grav visas här än i dag. Det är en ansenlig hög med stenar. Några av dessa äro större och sägas utmärka huvud, armen, ben, axlar etc. I närheten är en dalgång som kallas "Hjältvägen". I säges hava trompat upp denna, då han gått ned till älven för att fiska. I närheten av "Starkotters grav" är en ättehög, som man trott vara hustruns grav. Mina föräldrar talade om, att man förr i tiden gräft efter "jordagods" i denna hög. De blevo då skrämda av märkvärdiga syner. Byn syntes brinna, ilskna tjuvar kommo o.s.v. Om Starkotters hustru berättas, att hon en gång plockat upp en bonde med häst och plog i sitt förkläde och burit hem dem, men gubben befallde henne att strax bära detta tillbaka på sin plats.

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Övernaturliga väsen II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA209


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MAN HUND

FÄBODVALL FÄBODVALL

FÅNGSTDON VINTERBILD

Vävprov

Skolplansch

Sits