Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M1060a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Spökerier i Yttered

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Skomakare Jonas Skoglund  År: 1915

Socken/stad: Skog  By/kvarter: Ås

Det är en 50 år sedan. Då dog i Yttered en 25-års man. Där i gården blev efter detta "oknytt". Det yttrade sig på det sättet, att man hörde likasom yxhugg bakom mangårdsbyggningen. Det var alltid tre hugg efter varandra det första mycket starkt, det andra något svagare och det tredje svagt. Så blev det ett uppehåll på någon minut och så kom det åter tre hugg. Så kunde det fortgå ända till en hel halvtimme. Andra gånger var det endast ett par omgångar av hugg, som man hörde. Men det lyckades aldrig få höra de där ljuden, om man ställde sig att vänta på dem utan endast tillfälligtvis, och folket i gården hörde dem aldrig utan endast folket i granngårdarna. På den plats, där ljuden hördes, hade det förr stått en gård som vid laga skiftet blev utflyttad. I början trodde man, att spökerierna hängde samman med dödsfallet. Men då en fem sex år hade gått, inträffade något märkvärdigt. Födorådsgumman i den där gården, som hade blivit flyttad, dog, och då flyttade spökerierna dit. Då började man misstänka, att detta mystiska hängde samman med det folk som bebott den gamla tomten. Och det syntes nästan, som det skulle vara på det sättet, ty de där "andefäkterierna" fortfor så länge det där folket bodde kvar. Men sedan de flyttade och nytt folk kom i stället, har där varit lungt. De där mystiska huggen hörde även jag i min ungdom.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IV_1915. Uppteckningsnr: 1060


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BÅT TIMMER

MÄN GRUPPBILD

HERRGÅRD BOSTADSHUS

Täcke

Stolsits

Brandspruta