Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA0471

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: På den tiden, då Jämtland hörde till Norge …..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Gölin Beckman  År: 1908

Socken/stad: Haverö 

På den tiden, då Jämtland hörde till Norge, fanns det bara en boende på Vassnäs. Norskar foro ofta och härjade och rövade, så att folket måste gräva ned sina penningar och andra dyrbarheter i jorden. Så hade också bonden i Vassnäs gjort. En dag kom det norskar till gården, och de tog och strypte gubben, så att blod kom ut genom näsan på honom, då han inte ville leta fram sina dyrbarheter. Då blev gumman rädd och talade om, var de fanns. De släppte då gubben, som kvickande till om en stund, och grävde upp pengarna. - I det samma kom pigan hem med kreaturen från skogen, och strax sprang norskarna för att ta sig ett slakt, men flickan vände boskapen och körde dem till skogs så hastigt, att norskarna blev efter. Förresten föll en av dem och stötte sig så illa att de måste stanna även därför. Folket i Vassnäs tordes ej vara hemma i gården under den sommaren utan de slog sig ned långt uppefter Hjuvelån. Då jag i min ungdom tjänade på Vassnäs, visade mig min husbonde en gång en gammal kullfallen fura, vid vilken de gamla vassnäsborna skulle ha haft sina kor bundna på nätterna den där ofredssommaren. Det berättas också, att folket lade upp stora högar av tjärved på höjderna och tända på, då fienden nalkades, så att människorna på andra håll skulle hinna rädda undan, vad de hade. Dessa högar kallades "vettar" emedan folket genom dem fick "vetta" (= veta), att fienden var nära.

Ur Hammarstedtska arkivet: Sägner I. Historiska sägner.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA471


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


AFFÄRSBYGGNAD BOSTADSHUS

Vy

SJÖBOD FISKELÄGE

Målning

Servett

Vävprov