Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA0605

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det var en flicka som en sommar vistades i ……

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: S. Wikström  År: 1908

Socken/stad: Haverö  By/kvarter: Kölsillre

Det var en flicka som en sommar vistades i några avsides liggande fäbodar, dit sällan någon människa kom. Men så började hon få täta besök av en man, som var ung och såg rätt hygglig ut. Han friade till flickan, men hon anade, att det var en jordbyggare, och förresten hade hon hemma i byn en fästman. Friaren blev emellertid mer och mer antrögen, och till slut kom han en mörk höstkväll med ett stort följe till fäbodarna. De hade med sig borddukar och kärl av guld och silver samt allehanda matvaror och en dyrbar brudutstyrsel. Det dukades, lampor tändes och flickan blev med våld klädd till brud. Nu hade hon hos sig en mycket klok och trogen vallhund. Då denne såg, vad som förehandes med hans matmor, skyndade han hem till byn och gav genom varjehanda tecken tillkänna, att något var på tok i bodarna. Flickans fästman tog sin bössa och begav sig det fortaste han kunde dit. Då han fick se ljus inne i stugan och höra glammet och sorlet, förstod han, att det var jordbyggare, som var framme. Han avlossade då skottet över stugan, och det skall hava sig så, att jordbyggare förlora makten över sina tillhörigheter, då man skjuter över dem och de blir i stället dens egendom som skjuter. - Jordbyggarne försvann i en handvänning, men det, som de fört med sig, lämnade de kvar, och karlen fick ej blott igen sin fästmö utan blev därjämte en rik man.

Nordiska museet. Frågelista. Övernaturliga väsen VI. Underjordiska väsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA605


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS PORTAL

BOSTADSHUS

SJÖ SVAN

Pung

Kanna

Fälltäcke