Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5070

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Texten syntes ej

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: A. Norgren 

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Norrbyn, Ulföhamn

jag Komer just att titta i min tidning Wilket jag ser att redacksjon intresar sig att Höra om Egna erfarenheter ock gamla Segner om skräck å Dylikt
jag Var vid 5 års ålder Då mina föreldrar flytade utt till en Ö såm har namnet mjältön Den liger utanför Wibygerå Soken i Wesernårlands len för att bedriva fisket såm gick ret bra De uppförde fiskebodar ock Boningshus Hösten kåm en del af fångsten var osålt nu måste de besluta sig att övervara vintren som gick rett bra Wi fortsate der ute vinter å såmar i 10 år På höstarna brukade två gamla säljegare från vibyrerå wara der ute ock fånga & sjuta säl på Kvelarna talade om att dett var ock hade varit Huvudstatsjon för Skråck Dett hade varit en gamal fiskehamn. nu var det blåt en fiske stuga kvar och grunden till fiskebodar Wiken hade grunat op fiskarna måste derför sluta. Dett hade varit en sälfångst plats i alla tider ner strömings fisket för Sesången var afslutat hade de flytat in till landet med sina familjer Säljegarna var deras bruk att stana kvar till sena hösten men så beretas på Hösten skule skrock flyta in Dett Hende e n ruskig höstkvel att endast en af gubarna vid namn Gederbom var kvar. han var myket ifrig i sin trålbok Skråk ville even vara med Dören öpnades gång på gång ock ett veldikt Väsende hördes der ute Men gubben Geder hade en liter kalt blod i sina ådrar. Blengde mot dörren röt till o verd satan tror du att jag er räd sprang up hög sin knif vilt mot dörrren. men utan att trefa nogot. fortsate sin infriga lesning skråket syntes såm bli mera nergående. förnyade sin brasa i spisen. lade sig för att såva med sin Sälstutsare vid sidan. Stugan fyldes af skråket eldbrannarna rullade vilt i spisen. Gederbom i sit vreda rykte till sig bösan med spendhana skåtett brand af gemrande ock klagande försvan skrok mot det höga berg såm liger tett in til han har sjutit farsfan nej det är morsfan. nu fik gederbom liga ostörd dena nat

--------------------
om det införes i tryket var god i fyl de ord såm jag slarvat bårt


Texten på kortrubriken syntes ej. Anm. finns under fritext sid 2.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5070


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
BERG BIL

BYGGMODELL SÅGVERK

Tapetprov

Stol

Skissblock