Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA16441

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Vitterbett"..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Nils Petter Sundman  År: 1914

Socken/stad: Hässjö  By/kvarter: Sörkrånge

"Vitterbett" är bett av "vitterhundar" eller de osynligas hundar. Det blir riktiga sår. Det botas genom att man tvättar det med brännvin i vilket man läst: "Bitti kommer jag, sent kommer jag igen. Jag stämmer dig inför mörkrens domare i denna natt. Om du icke giver N.N. sin hälsa igen, så har jag en bror, som heter Tor. Tycker du det blir för lite, så ska du få mer. Jag skall två dig från huvudet till fotabjällena som Johannes tvådde Kristus i Jordans flod. Jag tvår all värk ut ur sen, ut ur ben, ut ur blod. Tvi dig, som bet henne/honom! När bet hon/han dig? Tvi dig, som brände henne! När brände hon dig? Tvi dig, som blåste på henne! När blåste hon på dig? Bliv gott i samma stund!" sade Jesus. - Genom tre namn, faderns, sonens och den helige andes namn".

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Trolldom och magi II. Besvärjelser.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA16441


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


PREDIKSTOL KYRKA

LÄRARE SKOLELEVER UNDERVISNING

INTERIÖR FRIKYRKOINTERIÖR

Byxa

Vävprov

Medaljong